"alive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alive przymiotnik

alive + rzeczownik
Kolokacji: 9
alive man • alive people • alive person • alive woman • alive thing • ...
czasownik + alive
Kolokacji: 34
come alive • keep alive • bury alive • burn alive • stay alive • eat alive • feel alive • find alive • leave alive • see alive • take alive • ...
przysłówek + alive
Kolokacji: 24
barely alive • longer alive • fully alive • truly alive • actually alive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. longer alive = dłuższy żywy longer alive
2. actually alive = faktycznie żywy actually alive
3. suddenly alive = nagle żywy suddenly alive
4. vibrantly alive = dźwięcznym głosem żywy vibrantly alive
5. somehow alive = jakoś żywy somehow alive
6. vividly alive = dokładnie żywy vividly alive
7. once alive = kiedyś żywy once alive
8. keenly alive = żywo żywy keenly alive
9. technically alive = pod względem technicznym żywy technically alive
10. artificially alive = sztucznie żywy artificially alive
11. vitally alive = absolutnie żywy vitally alive
(4) definitely, indefinitely
Kolokacji: 2
alive + przyimek
Kolokacji: 26
alive after • alive with • alive by • alive in • alive for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.