"find alive" — Słownik kolokacji angielskich

find alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za żywy
  1. find czasownik + alive przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He said only three of that species had been found alive in the same area over the last several decades.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo