"alike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alike przysłówek

czasownik + alike
Kolokacji: 42
look alike • think alike • alike say • dressed alike • sound alike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. look alike = popatrz podobnie look alike
2. think alike = pomyśl podobnie think alike
3. alike say = podobnie powiedz alike say
4. dressed alike = ubrany podobnie dressed alike
5. sound alike = dźwięk podobnie sound alike
6. received alike = otrzymany podobnie received alike
  • The book was well received by critics and students alike.
  • Concerned has been well received by critics and fans alike.
  • Their debut was well received by press and fans alike.
  • It has since been very well received by fans and critics alike.
  • This season was very well received by both fans and critics alike.
  • The work was well received by the public and government alike.
  • The character has been well received by fans of both series and critics alike.
  • The film has been generally well received by critics and fans alike.
  • I Will was well received by fans and critics alike.
  • The film was well received by critics and fans alike.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.