"alike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alike przysłówek

czasownik + alike
Kolokacji: 42
look alike • think alike • alike say • dressed alike • sound alike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. look alike = popatrz podobnie look alike
2. think alike = pomyśl podobnie think alike
3. alike say = podobnie powiedz alike say
4. dressed alike = ubrany podobnie dressed alike
5. sound alike = dźwięk podobnie sound alike
6. received alike = otrzymany podobnie received alike

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.