"alike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alike przysłówek

czasownik + alike
Kolokacji: 42
look alike • think alike • alike say • dressed alike • sound alike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. look alike = popatrz podobnie look alike
2. think alike = pomyśl podobnie think alike
3. alike say = podobnie powiedz alike say
4. dressed alike = ubrany podobnie dressed alike
  • We all need to be dressed alike, or at least close.
  • They have not dressed alike since the age of 2.
  • There is no reason why we all have to dress alike.
  • Kids seemed to dress alike in this time and place.
  • Is it a pain to dress alike after a fight?
  • And whose idea was it to have all the seniors dressed alike?
  • "Why that all four were not dressed alike," said Peter.
  • Both were dressed alike; but the similarity did not end there.
  • They are all dressed alike - like an army in the old books.
  • The two girls were dressed alike and shared the nursery.
5. sound alike = dźwięk podobnie sound alike
6. received alike = otrzymany podobnie received alike

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.