"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
  • The children and most of the women were absolutely terrified, but not all.
  • In fact if the truth were told, the man was absolutely terrified.
  • "All parents are absolutely terrified that their children will fall behind."
  • She lived alone and was absolutely terrified to come out of her apartment.
  • She was absolutely terrified, like several of my former clients.
  • The reason is that, right now, they are absolutely terrified of the alternative.
  • But he was so shy and absolutely terrified of me.
  • "She looked absolutely terrified, like someone was after her," he said.
  • But he was absolutely terrified of getting his whole platoon wiped out.
  • I'm absolutely terrified about how this is going to turn out for media credibility.
2. absolutely thrilled = całkowicie przyprawić o dreszczyk emocji absolutely thrilled
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.