"absolutely staggering" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie olbrzymi
  1. absolutely przysłówek + staggering przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The numbers are absolutely staggering," said one Wall Street executive who asked not to be named.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo