ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"absolutely stunning" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie olśniewający
  1. absolutely przysłówek + stunning przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    When a whole country does that, it is absolutely stunning.

powered by  eTutor logo