"absolutely terrified" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletnie przerażony
  1. terrify czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    The children and most of the women were absolutely terrified, but not all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo