"zazdrość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zazdrość" po polsku

zazdrość

obrazek do "jealousy" po polsku
rzeczownik
 1. jealousy *
  • zazdrość (o inną osobę)
   It was a case of jealousy. (To była kwestia zazdrości.)
   I felt no guilt or jealousy. (Nie czułem winy ani zazdrości.)
 2. envy *
  • zazdrość, zawiść [niepoliczalny]
   I used to look at people in restaurants with envy. (Kiedyś patrzyłam na ludzi w restauracjach z zazdrością.)
   I gazed with envy at my fellow students who were able to go to Paris for work experience. (Z zazdrością patrzyłam na moich kolegów, którzy mogli wyjeżdżać do Paryża na praktyki.)
 3. jaundice
 4. enviousness
 5. jealousness  
idiom
 1. sour grapes
 2. the green-eyed monster
  • zazdrość (używane humorystycznie)
czasownik
 1. envy somebody something *  
  You shouldn't envy him his new car. (Nie powinieneś zazdrościć mu jego nowego samochodu.)
  He envies me my fame and success. (On zazdrości mi mojej sławy i sukcesu.)
  You have nothing to envy me. (Nie masz czego mi zazdrościć.)
czasownik
 1. envy *
  • zazdrościć, pozazdrościć
   Sometimes I envy you so much, it chokes me. (Czasami zazdroszczę ci tak bardzo, że aż mnie dławi.)
   I don't envy you. (Nie zazdroszczę ci.)
 2. grudge
 3. begrudge

Powiązane zwroty — "zazdrość"

przymiotnik
idiom
czasownik
trawić (np. zazdrość, pożądanie) = consume
przysłówek
zazdrośnie = jealously +1 znaczenie
rzeczownik

powered by  eTutor logo