Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zagrażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagrażać" po polsku

zagrażać

czasownik
 1. threaten ***
  • zagrażać, stanowić zagrożenie [przechodni]
   here: to be a serious competitor, generally: to create a dangerous situation, to be hazardous to somebody
   The city is threatened with flooding. (Miastu zagraża powódź.)
   This pregnancy threatens my career. (Ta ciąża stanowi zagrożenie dla mojej kariery.)
 2. endanger *
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   My business rivals endanger my career. (Moi rywale biznesowi zagrażają mojej karierze.)
   Their incompetence endangers our company. (Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.)
 3. jeopardize * , jeopardise BrE
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank, narażać na niebezpieczeństwo
   Soldiers jeopardize their lives in war. (Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.)
   Though it jeopardized his chance for promotion, he criticized his boss. (Mimo, że naraziło to na szwank jego szansę na awans, i tak skrytykował szefa.)
 4. menace *
  • grozić, zagrażać oficjalnie
   The new law menaces our freedom. (Nowe prawo zagraża naszej wolności.)
 5. impend
  • zagrażać, bezpośrednio zagrażać
   The crisis impends our city. (Kryzys zagraża naszemu miastu.)
   Their invasion impended this country. (Ich inwazja zagrażała temu państwu.)
 1. be imminent  
 2. put somebody in danger