"zagrażać czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zagrażać czemuś" po polsku

czasownik
 1. threaten ***
  • zagrażać, stanowić zagrożenie [TRANSITIVE]
   here: to be a serious competitor, generally: to create a dangerous situation, to be hazardous to somebody
   The city is threatened with flooding. (Miastu zagraża powódź.)
   This pregnancy threatens my career. (Ta ciąża stanowi zagrożenie dla mojej kariery.)
 2. endanger *
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   My business rivals endanger my career. (Moi rywale biznesowi zagrażają mojej karierze.)
   Their incompetence endangers our company. (Ich niekompetencja naraża na szwank naszą firmę.)
 3. jeopardize * , jeopardise British English
  • zagrozić, zagrażać, narażać na szwank
   Soldiers jeopardize their lives in war. (Żołnierze narażają swoje życie na wojnie.)
   Though it jeopardized his chance for promotion, he criticized his boss. (Mimo, że naraziło to na szwank jego szansę na awans, i tak skrytykował szefa.)
 4. menace *
 5. impend
 1. be imminent  

powered by  eTutor logo