"zadrapania" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadrapania" po polsku

zadrapania

rzeczownik
 1. cuts and scrapes
  • zadrapania, skaleczenia (które same przestają krwawić po chwili) [PLURAL]
   You have just minor cuts and scrapes, you'll be fine. (Masz jedynie drobne zadrapania, nic ci nie będzie.)
   Cuts and scrapes cover her head and arms. (Skaleczenia pokrywały jej głowę i ręce.)
and
rzeczownik
 1. scratch **
  • zadrapanie (np. na twarzy)
   He had many scratches on his face. (On miał wiele zadrapań na twarzy.)
   You have a scratch on your arm, what happened? (Masz zadrapanie na ręce, co się stało?)
  • rysa, zadrapanie (na powierzchni czegoś)
   There's a scratch on the car door. (Na drzwiach od samochodu jest rysa.)
   Who made this scratch on my car? (Kto zrobił tę rysę na moim samochodzie?)
 2. scrape **
  • draśnięcie, otarcie (na skórze), zadrapanie (na powierzchni czegoś)
   Evan's got a scrape, but Lieutenant Leeds patched him up. (Evan miał małe otarcie, ale porucznik Leeds go połatał.)
   You won't die, it's just a little scrape. (Nie umrzesz, to tylko małe draśnięcie.)
 3. abrasion  
 4. ding
 5. scuff , scuff mark
 6. scraping
 7. scratch mark
 8. scuffmark
czasownik
 1. scratch **
  • zadrapać, podrapać (zaciąć skórę) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The thorns scratched her hands. (Kolce podrapały jej dłonie.)
   I scratched my face in the forest. (Podrapałem sobie twarz w lesie.)
   My cat scratched my forearms. (Mój kot podrapał mi przedramiona.)
  • zadrapać, porysować [TRANSITIVE]
   Jim scratched the CD and now it doesn't work. (Jim porysował płytę CD i teraz ona nie działa.)
   She didn't take her shoes off and scratched our wooden floor. (Ona nie zdjęła butów i porysowała naszą drewnianą podłogę.)
   I'm afraid I scratched your car. (Obawiam się, iż porysowałem twój samochód.)
 2. scar **
 3. scrape **

Powiązane zwroty — "zadrapania"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo