"skaleczenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skaleczenia" po polsku

skaleczenia

rzeczownik
 1. cuts and scrapes
  • zadrapania, skaleczenia (które same przestają krwawić po chwili) [PLURAL]
   You have just minor cuts and scrapes, you'll be fine. (Masz jedynie drobne zadrapania, nic ci nie będzie.)
   Cuts and scrapes cover her head and arms. (Skaleczenia pokrywały jej głowę i ręce.)
czasownik
 1. split ***
  • rozciąć, skaleczyć [TRANSITIVE]
   I've split my hand after I broke the plate. (Rozciąłem sobie dłoń po tym jak stłukłem talerz.)
   This knife is very sharp, don't split your hand. (Ten nóż jest bardzo ostry, nie skalecz sobie ręki.)
   He wanted to split my leg but I managed to escape. (On chciał rozciąć mi nogę, ale udało mi się uciec.)
   A sharp knife split her finger. (Ostry nóż rozciął jej palec.)
 2. draw blood  
 3. mutilate
 4. break the skin
czasownik
 1. injure **
  • ranić, kaleczyć [TRANSITIVE]
   The bomb explosion killed 20 people and injured more than 50. (Wybuch bomby zabił 20 ludzi, a ranił więcej niż 50.)
   link synonim: hurt
 2. scar **
 3. corrupt *
  • przekręcać, przekręcić, kaleczyć (np. słowa, język)
   He doesn't speak Polish fluently, he corrupts this language. (On nie mówi płynnie po polsku, kaleczy ten język.)
   She often corrupts words. (Ona często przekręca słowa.)
 4. butcher *
  • spartaczyć (np. robotę), kaleczyć (np. język) informal
   Making mistakes is one thing, butchering the job is another. (Robienie błędów to jedna rzecz, partaczenie roboty to zupełnie co innego.)
 5. mangle
 6. barbarize , barbarise British English
rzeczownik
 1. cut *****
  • skaleczenie, rozcięcie [COUNTABLE]
   This cut looks serious, you should go to the hospital. (To skaleczenie wygląda poważnie, powinieneś jechać do szpitala.)
   It's just a cut, nothing serious. (To tylko skaleczenie, nic poważnego.)
 2. scarring
 3. a break in the skin
 4. mutilating
czasownik
 1. cut *****
  • skaleczyć się, zaciąć się, rozciąć [TRANSITIVE]
   Oh no! I've cut my finger! (O nie! Skaleczyłem sobie palec!)
   I cut my hand with a sheet of paper. (Skaleczyłam rękę kartką papieru.)
   Mary cut her finger. (Mary rozcięła sobie palec.)
   I've cut myself. (Skaleczyłem się.)
 1. injure oneself

Powiązane zwroty — "skaleczenia"

czasownik
okaleczyć = cripple +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
kaleki = crippled +1 znaczenie
inne
inne

powered by  eTutor logo