"wysłuchać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysłuchać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wysłuchać

czasownik
 1. hear *****
  • wysłuchać (sprawy w sądzie) [TRANSITIVE]
   Let's hear the first witness. (Wysłuchajmy pierwszego świadka.)
   After hearing all the witnesses, the judge announced a break. (Po wysłuchaniu wszystkich świadków, sędzia ogłosił przerwę.)
 1. give a hearing  
phrasal verb
 1. hear somebody out
  • wysłuchać kogoś (jego historii, opowieści)
   It means a lot to me that you wanted to hear me out. (To dużo dla mnie znaczy, że chciałeś mnie wysłuchać.)
   You only know one side of the story! Hear her out! (Znasz tylko jedną stronę historii! Wysłuchaj jej!)
idiom
 1. lend an ear to somebody  

"wysłuchać" — Słownik kolokacji angielskich

give a hearing kolokacja
 1. give czasownik + hearing rzeczownik = wysłuchać
  Zwykła kolokacja

  I am not afraid to give anyone in the world a fair hearing.

  Podobne kolokacje: