Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"hearing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hearing" po angielsku

hearing , ***

rzeczownik
 1. słuch (zmysł słuchu) [UNCOUNTABLE]
  Have you got difficulty with your hearing? (Masz problemy ze słuchem?)
  She has excellent hearing. (Ona ma znakomity słuch.)
  Hearing is one of the five senses. (Słuch to jeden z pięciu zmysłów.)
 2. przesłuchanie (w sądzie) [COUNTABLE]
  The preliminary hearing is on Monday. (Wstępne przesłuchanie jest w poniedziałek.)
  I was very nervous during my hearing. (Byłem bardzo zestresowany podczas mojego przesłuchania.)
  The suspect burst out crying during the hearing. (Podejrzany wybuchnął płaczem w trakcie przesłuchania.)
  Don't interrupt the judge during the hearing. (Nie przerywaj sędziemu podczas przesłuchania.)
 3. rozprawa (sądowa) [COUNTABLE]
  The first hearing will take place on July 13th. (Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 lipca.)
  He punched the judge during a hearing. (On uderzył sędziego podczas rozprawy.)
  Do you remember that the hearing has been moved to next week? (Czy pamiętasz, że wysłuchanie zostało przesunięte na następny tydzień?)
 4. wysłuchanie (sprawy w sądzie) [COUNTABLE]
  The first hearing ended in tears of the victim's parents. (Pierwsze wysłuchanie skończyło się łzami rodziców ofiary.)
  Do you remember that the hearing has been moved to next week? (Czy pamiętasz, że wysłuchanie zostało przesunięte na następny tydzień?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. słyszący, niemający problemów ze słuchem
obrazek do "hear" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: past tense  heard, , past participle  heard,
 1. słyszeć, usłyszeć [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Sorry, I can't hear you. (Przepraszam, nie słyszę cię.)
  Suddenly, she heard a voice outside. (Ona nagle usłyszała głos na zewnątrz.)
  Hearing that she's never loved me was the worst thing in my life. (Usłyszenie, że nigdy mnie nie kochała, było najgorszą rzeczą w moim życiu.)
  Hearing these words makes me the happiest man in the world. (Usłyszenie tych słów czyni ze mnie najszczęśliwszego człowieka na świecie.)
  link synonim: catch
 2. słuchać [TRANSITIVE]
  I'm hearing my new audiobook. (Słucham swojego nowego audiobooka.)
  He doesn't hear reason. (On nie słucha głosu rozsądku.)
  Hearing her stories was painful. (Słuchanie jej historii było bolesne.)
  Hearing such vulgar language is not good for children. (Słuchanie takiego wulgarnego języka nie jest dobre dla dzieci.)
 3. usłyszeć (dowiedzieć się o czymś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I've heard they are not together anymore. (Usłyszałam, że oni nie są już razem.)
  I've heard it from Mary. (Usłyszałem to od Mary.)
  Hearing she was pregnant broke his heart. (Usłyszenie, że ona jest w ciąży, złamało mu serce.)
  Hearing anything from her is so difficult. (Dowiedzenie się czegokolwiek od niej jest bardzo trudne.)
 4. wysłuchać (sprawy w sądzie) [TRANSITIVE]
  Let's hear the first witness. (Wysłuchajmy pierwszego świadka.)
  After hearing all the witnesses, the judge announced a break. (Po wysłuchaniu wszystkich świadków, sędzia ogłosił przerwę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "hearing"

rzeczownik
przymiotnik
inne
czasownik
idiom
be hearing things = słyszeć rzeczy (szczególnie nieistniejące)
kolokacje

powered by  eTutor logo