ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wysławianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wysławianie" po polsku

wysławianie

rzeczownik
 1. glorification
 2. exaltation
 3. celebrating
 4. enskying
 5. faming
 6. exalting
 7. glorifying
 8. magnifying
czasownik
 1. celebrate ***
  • sławić, wysławiać, opiewać (np. czyjeś męstwo w poematach) oficjalnie [przechodni]
   We should celebrate his courage in songs and poems! (Powinniśmy wysławiać jego odwagę w pieśniach i wierszach!)
   This poet celebrates love in most of his sonnets. (Ten poeta w większości swoich sonetów wysławia miłość.)
 2. glorify
  • wychwalać, wysławiać
   Catholics glorify Jesus. (Katolicy wysławiają Jezusa.)
   My mum glorifies her so much that she should marry her herself. (Moja mama tak bardzo ją wychwala, że sama powinna ją poślubić.)
 3. extol oficjalnie
 4. magnify
 5. exalt
 6. give thanks  
 7. ensky

Powiązane zwroty — "wysławianie"

rzeczownik
elokucja (poprawna dykcja, wymowa i jasne wysławianie się) = elocution

powered by  eTutor logo