"wyrządzić szkodę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrządzić szkodę" po polsku

Powiązane zwroty — "wyrządzić szkodę"

rzeczownik
zagrożenie (coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę) = threat

"wyrządzić szkodę" — Słownik kolokacji angielskich

create mischief kolokacja
  1. create czasownik + mischief rzeczownik = wyrządzić szkodę
    Luźna kolokacja

    The video features the group running, singing, dancing, and creating mischief at an eccentric bohemian party.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo