"write the way" — Słownik kolokacji angielskich

write the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz drogę
  1. write czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You'd think he wrote the play about himself, the way some people act.

    Podobne kolokacje:

podobne do "write the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "write the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik

podobne do "write the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "write the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne