"write scenes" — Słownik kolokacji angielskich

write scenes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz sceny
  1. write czasownik + scene rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Clerici also wrote several scenes that did not make the film's final cut.

    Podobne kolokacje: