ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"write prescriptions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypisz recepty
  1. write czasownik + prescription rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You have to put this in the perspective of 650,000 prescriptions being written every month."

powered by  eTutor logo