KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tell about the prescription" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz o recepcie
  1. tell czasownik + prescription rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tell your doctor about all the prescription and over-the-counter medications you use.

powered by  eTutor logo