"include prescription" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj receptę
  1. include czasownik + prescription rzeczownik
    Silna kolokacja

    This includes prescription, over the counter, vitamin, and herbal products.

powered by  eTutor logo