"write a drama" — Słownik kolokacji angielskich

write a drama kolokacja
Popularniejsza odmiana: drama written
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz dramat
  1. write czasownik + drama rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The greatest of all the arts is to write a drama.