"drama directed" — Słownik kolokacji angielskich

drama directed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramat kierował
  1. direct czasownik + drama rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A drama, directed by Lee Chang-dong, about a widow who moves to a small town with her young son.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo