"drama written" — Słownik kolokacji angielskich

drama written kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramat napisany
  1. write czasownik + drama rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The greatest of all the arts is to write a drama.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo