"wipe one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

wipe one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: wipe one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytarcie czyjś oko
  1. wipe czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why don't you wipe your eyes, then go out back and talk to him.

    Podobne kolokacje: