ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"want blood" — Słownik kolokacji angielskich

want blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej krew
  1. want czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If one wants new blood, office space must be made for the old.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo