"uczynienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczynienie" po polsku

uczynienie

rzeczownik
 1. getting
czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   I did many exercises yesterday. (Wczoraj zrobiłam wiele ćwiczeń.)
   I did the dishes, you can vacuum. (Umyłem naczynia, ty możesz poodkurzać.)
   important nie mylić z: make
 2. render **
  • sprawiać, czynić [przechodni]
   It took me just four weeks to render you helpless. (Zajęło mi tylko cztery tygodnie, żeby sprawić, byś był bezradny.)
 3. make *****
  • czynić (coś jakimś), sprawić (że coś jest jakieś) [przechodni]
   This explanation isn't good. It makes everything more difficult! (To wyjaśnienie nie jest dobre. Sprawia, że wszystko jest jeszcze trudniejsze!)
   Używane z rzeczownikiem i przymiotnikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś czyni kogoś/coś jakimś.
czasownik
 1. get *****
  • czynić, uczynić (np. kogoś jakimś) [przechodni]
   What exercise will get me strong muscles? (Jakie ćwiczenia uczynią moje mięśnie silnymi?)
phrasal verb
 1. mark somebody out as

Powiązane zwroty — "uczynienie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne