"traditional sport" — Słownik kolokacji angielskich

traditional sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjny sport
  1. traditional przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    A statement read, "We hope this traditional national sport will become clean."