Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"trącanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trącanie" po polsku

czasownik
 1. knock ***
  • trącać, szturchać [przechodni]
   He stretched his arms and knocked a few glasses. (On rozciągnął ramiona i trącił kilka szklanek.)
   She is very clumsy. She always knocks things. (Ona jest bardzo niezdarna. Zawsze trąca rzeczy.)
 2. poke ** , także: proke British English dialekt
 3. nudge * , także: nug Scottish English
phrasal verb
 1. smack of something  
  It smacks of desperation. (Trąca mi to desperacją.)

powered by  eTutor logo