BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"potrącanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potrącanie" po polsku

potrącanie

rzeczownik
 1. deduction *
  • odliczenie, potrącanie
   It will be 200$ after deductions. (To będzie kosztować 200$ po odliczeniach.)
 2. withholding
  • potrącanie (np. podatków)
 3. bumping
 4. deducting
 5. justling
 6. nudging
czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, uderzyć w, trafić w, potrącić (coś z impetem) [przechodni]
   I hit the wall and broke my nose. (Uderzyłem w ścianę i złamałem nos.)
   I've hit my foot on the bed corner. (Uderzyłem stopą o róg łóżka.)
   I always hit my head on the cupboard. (Zawsze uderzam się w głowę o szafkę kuchenną.)
   I hit my head and now I'm not feeling well. (Uderzyłem się w głowę i teraz nie czuję się dobrze.)
   I lost the control of the car and hit the tree. (Straciłem kontrolę nad autem i uderzyłem w drzewo.)
 2. bump **
 3. dislodge
 4. dock **
  • potrącić, obniżyć, obniżać, odjąć, odejmować (np. zarobki, oceny, punkty)
   You made a mistake in that task so I docked two points. (Zrobiłeś błąd w tym zadaniu, więc odjąłem dwa punkty.)
   My boss docked my wages. (Mój szef obniżył moje zarobki.)
 5. blindside
czasownik
 1. upset ***
 2. nudge * , także: nug ScoE
 3. jog *
 4. deduct
  • odejmować, odliczać, potrącać
   to subtract, to take away
   The tax is deducted from my salary every month. (Podatek jest odliczany od mojej wypłaty co miesiąc.)
 5. jostle , także: justle
 6. withhold *
phrasal verb
 1. knock somebody over , knock something over

powered by  eTutor logo