"tell the class" — Słownik kolokacji angielskich

tell the class kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz klasę
  1. tell czasownik + class rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first time she told the class to sit down, almost all of them sat on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo