"tell one's partners" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: tell one's partner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś partnerzy
  1. tell czasownik + partner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Do I have to tell my new partner about it?