"tell one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś dzieci
  1. tell czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A. People often want to know if they should tell their kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo