"tell kids" — Słownik kolokacji angielskich

tell kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz dzieciom
  1. tell czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A. People often want to know if they should tell their kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo