"tell guests" — Słownik kolokacji angielskich

tell guests kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell one's guests
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz gościom
  1. tell czasownik + guest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When you tell guests what to bring, be simple and specific.

    Podobne kolokacje: