"tell one's guests" — Słownik kolokacji angielskich

tell one's guests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić czyjś goście
  1. tell czasownik + guest rzeczownik
    Silna kolokacja

    When you tell guests what to bring, be simple and specific.

    Podobne kolokacje: