"feature guests" — Słownik kolokacji angielskich

feature guests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): goście cechy
  1. feature czasownik + guest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would feature guests who had seen Denise, and take phone calls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo