ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach one's daughter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś córka
  1. teach czasownik + daughter rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I plan to teach my daughter to do the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo