"daughter named" — Słownik kolokacji angielskich

daughter named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): córka nazwała
  1. name czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1829 they had their first daughter, named Maria who died about two years later.

powered by  eTutor logo