ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"daughter called" — Słownik kolokacji angielskich

daughter called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): córka zadzwoniła
  1. call czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he calls his daughter on the phone, what do they talk about?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo