BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"marry one's daughter" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać ślub czyjś córka
  1. marry czasownik + daughter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The youth married the king's daughter and became king in his place.

powered by  eTutor logo