"teach Psychology" — Słownik kolokacji angielskich

teach Psychology kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach psychology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz Psychologii
  1. teach czasownik + psychology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two weeks later, the professor's wife, who teaches psychology, gave an examination to her advanced class.

powered by  eTutor logo