ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach psychology" — Słownik kolokacji angielskich

teach psychology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz psychologii
  1. teach czasownik + psychology rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two weeks later, the professor's wife, who teaches psychology, gave an examination to her advanced class.

powered by  eTutor logo