"submit comments" — Słownik kolokacji angielskich

submit comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw uwagi
  1. submit czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can also submit comments or vote on other's ideas.

    Podobne kolokacje: