"strange accent" — Słownik kolokacji angielskich

strange accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwny akcent
  1. strange przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You speak with a strange accent I have not heard before.

    Podobne kolokacje: