"steady eye" — Słownik kolokacji angielskich

steady eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezachwiany wzrok
  1. steady przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I looked over at him, his long, steady eyes and set mouth.

    Podobne kolokacje: