"show women" — Słownik kolokacji angielskich

show women kolokacja
Popularniejsza odmiana: show a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety widowiska
  1. show czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    You show me a woman who wants to do that.

    Podobne kolokacje: