"show a woman" — Słownik kolokacji angielskich

show a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokaż kobietę
  1. show czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You show me a woman who wants to do that.

    Podobne kolokacje:

podobne do "show a woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "show a woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik